U Panelové cesty - JEŘÁB

Rok: 2007

GPS: N 50.819033°, E 15.353133°

Dřevina: Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)

Popis:
Jedná se o stanoviště částečně ovlivněné vodou, ve výrazné mrazové kotlině. Nadmořská výška je 865 m, lesní typ 8K2 kyselá smrčina borůvková. Výsadba byla provedena formou dvojsadby, kdy každému odrostku náleží jedna sazenice běžné obchodní velikosti. Prostokořenné odrostky měly v době výsadby průměrnou výšku 135 cm. Byly vysázeny klasickým jamkovým způsobem. Mechanická stabilizace byla provedena vyvázáním pružnou plastovou páskou k dřevěnému kůlu (5 × 8 cm), a to nejméně na dvou místech, běžně na třech. Bylo dbáno na řádné zatlučení kůlů tak, aby odolaly tlaku sněhu ujíždějícímu po svahu. Celkem bylo vysazeno 300 odrostků a 293 sazenic běžné velikosti.Toto uspořádání výsadby umožňuje ve srovnatelných podmínkách sledovat odlišnosti ve vitalitě a mortalitě u těchto různých druhů sadebního materiálu. Dosavadní výsledky poukazují na velkou odolnost vyspělého sadebního materiálu.


Další informace


Popis průběhu výsadeb a přihnojení

Podrobná mapa umístění výsadby

List o původu sadebního materiálu - standardní sazenice

List o původu sadebního materiálu - odrostkyFotogalerie


Odrostky jeřábu ptačího před výsadbou


Pohled na plochu
Videa: