U Panelové cesty - BŘÍZA

Rok: 2008

GPS: N 50.818869°, E 15.35235°

Dřevina: Bříza karpatská (Betula carpatica)

Popis:
Jedná se o stanoviště ovlivněné vodou, v nadmořské výšce 865 m, lesní typ 8K2 kyselá smrčina borůvková, zasahují i stanoviště 8R1 vrchovištní smrčina suchopýrová a 6R1 svěží rašelinná smrčina šťavelová. Výsadba byla založena na podzim 2008 prostokořennými poloodrostky v počtu 840 ks. Tento sadební materiál byl vypěstován z osiva původem z 8. LVS z PLO 21 Jizerské hory a Ještěd. Na podzim 2009 byla výsadba doplněna odrostky stejného původu. Celkem je zde tedy vysázeno 1052 odrostků a poloodrostků břízy karpatské.


Další informace


Popis průběhu výsadeb a přihnojení

Podrobná mapa

Potvrzení o původu osiva

Grafy minimálních teplot květen až září 2010, 2011

Příklady mrazových epizod

Fotogalerie


Výsadba břízy karpatské - obtížně zalesnitelné stanoviště ovlivněné vodou


Prosadbový lem v individuálních ochranách kolem oplocenky
Videa:


0
0