Střední hřeben - horní

Rok: 2007

GPS: N 50.826117°, E 15.3564°

Dřevina: Buk lesní (Fagus sylvatica), Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)

Popis:
Centrum se nachází v sousedství horní části výzkumné plochy VÚLHM Jizerka, půda je zde mírně skeletovitá, místy se projevuje mírné a přechodné ovlivnění srážkovou vodou, lesní typ 8K2 kyselá smrčina borůková. Výsadba je situovaná v částečně zapojující se mlaziní smrku ztepilého. Ve spodní části s relativně hustším porostem je vysazen buk v počtu 195 ks, v horní části jeřáb v počtu 376 ks. Nadmořská výška je 960 m.


Další informace


Schéma výsadeb na Středním Jizerském hřebeni

List o původu sadebního materiálu - BK

List o původu sadebního materiálu - JR

Detailní projektová dokumentace PPC Střední jizerský hřebenFotogalerie


Prosadba buku do porostu smrku - zde by mohly být vhodné mikroklimatické podmínky


Pohled na oplocenku
Videa:Video z výsadby na podzim 2007 - náročný terén