U Lánského

Rok: 2011

GPS: N 50.824613°, E 15.343292°

Dřevina: Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), Javor klen (Acer pseudoplatanus), Buk lesní (Fagus sylvatica)

Popis:
Plocha se nachází v nadmořské výšce 900 m, lesní typ 8K2 kyselá smrčina borůvková. Výsadba byla provedena do porostu kleče se solitéry smrku v počtech cca 300 poloodrostků klenu, 400 poloodrostků buku a 160 odrostků jeřábu.


Další informace


Fytocenologický snímek stanoviště

Fotogalerie


Prosadba kleče


Průběh výsadby
Videa:


0
0