Pod Hennrichovým křížem

Rok: 2009

GPS: N 50.832583°, E 15.338802°

Dřevina: Buk lesní (Fagus sylvatica), Bříza karpatská (Betula carpatica)

Popis:
Na stanovišti se nachází lesní typ 8K2 kyselá smrčina borůvková, leží v nadmořské výšce 930 m. Jedná se o mlazinu smrku, je zde kamenito, převážně sucho, ve spodní části zamokřeno s rašeliníkem. Bylo zde vysázeno 72 odrostků buku a 42 odrostků břízy karpatské.


Další informace


Grafy minimálních teplot květen až září 2010, 2011

Fotogalerie


Pohled na stanoviště


Mozaikovité poškození listů buku
Videa:


0
0