Příčná voda

Rok: 2011

GPS: N 50.837289°, E 15.316626°

Dřevina:

Popis:
Na lokalitě se nachází lesní typy 8K2 kyselá smrčina borůvková, 7R2 kyselá rašelinná smrčina borůvková a 8S1 svěží smrčina šťavelová. Nadmořská výška 880 m. Jedná se o téměř volnou plochu s několika solitéry smrku.


Další informace


Fytocenologický snímek stanoviště

Grafy minimálních teplot květen až září 2010, 2011Fotogalerie


Půdní sonda na místě prosadbového centra


Pohled na stanoviště
Videa:


0
0