Střední hřeben - dolní

Rok: 2007

GPS: N 50.825833°, E 15.355443°

Dřevina: Buk lesní (Fagus sylvatica)

Popis:
Centrum se nachází v sousedství spodní části výzkumné plochy VÚLHM Jizerka. Jedná se o výsadbu odrostků buku, ve volném sponu. Stanoviště je v podhřebenové poloze, 945 m n. m., lesní typ 8K2 kyselá smrčina borůvková, půda obsahuje vyšší množství skeletu. Výsadba byla provedena do nezapojené mlazina smrku ztepilého a pichlavého v počtu 297 kusů.


Další informace


Schéma výsadeb na Středním Jizerském hřebeni

List o původu sadebního materiálu

Detailní projektová dokumentace PPC Střední jizerský hřeben

Fotogalerie


Výsadba buku je velmi poškozovány myšovitými hlodavci


Výsadby buku jsou realizovány do porostu smrku
Videa:


0
0