Granty


Výsadby a výzkumná šetření jsou prováděna za přispění následujících grantů a projektů:

projekt NAZV QH 92087 „Funkční potenciál vybraných listnatých dřevin a jejich vnášení do jehličnatých porostů v Jizerských horách“ , hlavní řešitel Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. , období realizace 2009 - 2011

projekt CIGA 20104304 „Prosperita výsadeb odrostků listnatých dřevin v extrémních horských podmínkách – komplexní srovnání podle různých metod hodnocení“ , hlavní řešitel Ing. Martin Baláš , období realizace 2010 - 2012

projekt IGA FLD 200943120009 „Stanovení spotřeby pracovního času při výsadbě odrostků listnatých dřevin v horských polohách“ , hlavní řešitel Ing. Martin Baláš , období realizace 2009 - 2009

projekt IGA FLD 200943120010 „Průběžné hodnocení prosperity experimentálních kultur odrostků jeřábu ptačího na území Jizerských hor” , hlavní řešitel Ing. Kateřina Millerová , období realizace 2009 - 2009

projekt Nadace pro záchranu a obnovu Jizerskách hor ZGP No. 070108 „Použití listnatých odrostků v rámci prosadeb v Jizerských horách. Zhodnocení odrůstání a tvorby biomasy břízy karpatské a posouzení jejích nároků na půdní chemismus.” , hlavní řešitel Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. , období realizace 2009 - 2009

projekt Nadace pro záchranu a obnovu Jizerskách hor ZGP No. 090105 „Výživa a prosperita listnatých výsadeb, chemismus půd v Jizerských horách. Biomasa porostů olše šedé.” , hlavní řešitel Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. , období realizace 2007 - 2009