Odrostky

Sadební materiál

Sadební materiál použitý u většiny výsadeb prezentovaných na těchto stránkách je značně specifický. Dle normy ČSN 48 2115 se jedná o odrostky, jsou však pěstovány inovativní českou školkařskou technologií, která poskytuje řadu výhod. Jednou z nejdůležitějších kvalit každého sadebního materiálu je kořenový systém – u odrostků určených pro lesnický provoz jsou požadavky zřejmé: K zajištění adekvátní výživy a příjmu vody musí být kořenový systém mohutný, s dostatečným podílem jemných kořenů.

Na druhou stranu musí být kompaktní, tj. prostorově málo rozsáhlý, soustředěný pod rostlinu, aby výsadba nevyžadovala kopání příliš velkých jamek (kvalitně vykopaná jamka 30 × 30 × 30 cm by měla dostačovat). Kořeny samozřejmě nesmějí být deformovány. Tyto požadavky mohou být dosaženy při dodržení určitých technologických postupů, které jsou v současné době vyvíjeny – jedná se zejména o intenzivní tvarování kořenů prostřednictvím několikanásobného (nejméně dvojnásobného) podřezávání a školkování.

Obrázek 1: Intenzivní kořenový systém odrostků nové generace

Poslední ze zásahů do kořenového systému je u odrostků přitom proveden maximálně 2 roky před expedicí. Výsledkem je kořenový sytém, který vyhovuje lesnickému provozu a zároveň je dostatečný pro výživu velké rostliny .

Zatímco terminál malé sazenice se ještě několik let po výsadbě (než překoná šok z výsadby a začne odrůstat) nachází v přízemní zóně ohrožované mrazíky, sněhem a buření, vrchol odrostku je nad touto zónou již v době výsadby.


Obrázek 2: Odrostky javoru klenu dva roky po výsadbě na horském stanovišti ohroženém buření

Při používání tubusů či oplůtků je odrostek z individuálního chrániče v podstatě odrostlý nebo je v jeho horní části, zatímco menší sazenice často nestihne z tubusu nebo oplůtku před ukončením jeho životnosti odrůst a dostatečně zesílit. Navýšení ceny za nákup a vysazení odrostku oproti běžnému sadebnímu materiálu je přitom nepodstatné ve srovnání s investicí na pořízení a instalaci individuální ochrany.

Uplatnění odrostků rozšiřuje spektrum možností pro vnášení listnáčů do horských jehličnatých porostů a umožňuje kombinaci sadebního materiálu běžných a velkých dimenzí, kdy slabiny jedné technologie jsou jištěny technologií druhou.

Pro úspěch výsadeb odrostků je důležitá následná péče. Především v horských podmínkách je klíčovým opatřením důkladná mechanická stabilizace odrostků jako ochrana před poškozením sněhem nebo námrazou. Stabilizace se provádí vyvázáním stromku k dřevěnému kůlu. Pokud se odrostek vysazuje do plastového tubusu, slouží tubus zároveň jako ochrana před zvěří i jako stabilizace.


Obrázek 3: Správně provedený úvazek odrostku

Nezbytností při vnášení listnáčů do našich lesů je ochrana proti zvěři. Pokud se v lokalitě vyskytuje jelení zvěř, je prakticky jediným účinným způsobem ochrany řádně vybudovaná oplocenka, která je schopná bezpečně odolat povětrnostním vlivům, zejména tlaku sněhu, případně kvalitně zbudované vysoké oplůtky, které však představují finančně ještě nákladnější opatření. V lokalitách s poněkud menším tlakem vysoké zvěře představují jednu z možností ochrany plastové tubusy, kombinované s ochrannými postřiky proti letnímu okusu. Oplocenka je každopádně nezbytná pro odrostky takových dřevin, jejichž habitus v dimenzích odrostku již neumožňuje ochranu tubusem (např. BK).

Hlavně na chudých půdách je žádoucí přihnojení odrostků. To je možné u soustředěných výsadeb menšího rozsahu s výhodou provádět bodovým přihnojením pomalu rozpustnými hnojivy např. ve formě tablet.