Publikace


KUNEŠ I., BALCAR V., ZAHRADNÍK D. 2007. Influence of a planting hole application of dolomitic limestone powder and basalt grit on the growth of Carpathian birch (Betula carpatica W. et K.) and soil chemistry in the air-polluted Jizerské hory Mts. Journal of Forest Science, 53; s. 505 – 515
přečíst


MILLEROVÁ, K., BALÁŠ, M., KUNEŠ, I., ŠPULÁK, O. 2009. Vitalita výsadeb odrostků jeřábu ptačího a buku lesního po první vegetační sezoně v extrémních podmínkách Jizerských hor. In: Krajina, les a lesní hospodářství. In: Sborník z konference na CD, Kostelec nad Černými Lesy 10. 2. 2009; Klč, P. (ed), FLD ČZU v Praze; ISBN 978-80-213-1894-6; s. 136–145
přečíst


BURDA P., NÁROVCOVÁ J. 2009. Ověřování technologie pěstování poloodrostků a odrostků v lesních školkách. Zprávy lesnického výzkumu, 54; s. 92-98
přečíst


KUNEŠ I., BALCAR V., BENEŠOVÁ T., BALÁŠ M., ZADINA J., ZAHRADNÍK D., VÍTÁMVÁS J., KACÁLEK D., ŠPULÁK O., JAKLOVÁ DYTRTOVÁ J. 2009. Influence of pulverised limestone and amphibolite mixture on growth performance of Alnus incana (L.) MOENCH culture on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 55; s. 469–476
přečíst


BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. 2009. Kvantifikace obsahu živin v mladých porostech břízy karpatské a distribuce biomasy v jednotlivých stromových částech.
přečíst


MILLEROVÁ, K., BENEŠOVÁ, T., KUNEŠ, I., ŠRENK, M., BALÁŠ, M., POSPÍŠILOVÁ, K., KŘENEK, P. 2010. Průběžné hodnocení stavu experimentálních kultur jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) v Jizerských horách. In: COYOUS 2010 - Konference mladých vědeckých pracovníků; ISBN 978-80-213-2082-6; s. 414–424
přečíst


KUNEŠ, I., BALÁŠ, M., BURDA, P. 2010. Vnášení listnatých odrostků do horských jehličnatých porostů. Lesnická práce 89/10; s. 24–26
přečíst


BALÁŠ, M., KUNEŠ, I. 2010. Zkušenosti s výsadbou odrostků listnatých dřevin v horských polohách. Lesnická práce 89/11; s. 20–22
přečíst


KUNEŠ, I., BALÁŠ, M., MILLEROVÁ, K., BALCAR, V. 2010. Vnášení listnaté příměsi a jedle do jehličnatých porostů Jizerských hor. Uplatněná certifikovaná metodika. FLD ČZU v Praze, VÚLHM VS Opočno; 42 s.
přečíst


BALÁŠ, M., KUNEŠ, I., ŠRENK, M., KOŇASOVÁ, T. 2011. Časová a pracovní náročnost výsadby prostokořenných odrostků listnatých dřevin v horských polohách. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 3, ISSN 0322-9688; s. 235–243
přečíst


KUNEŠ, I., BALÁŠ, M. 2011. Listnaté výsadby v Jizerských horách Lesnická práce, 90: 12: 38; ISSN 0322-9254;
přečíst